مرحله اول - مرحله قبل از تاسیس کسب وکار

مراحل تاسیس و شکل گیری و رشد کسب و کار هم شباهت ریادی به این داستان دارد .از همان لحظه ای که فکر ایجاد کسب و کار شکل می گیرد ،  تازمانی که افتتاح آنرا جشن میگیرند   مرحلۀ قبل از تاسیس نامیده می شود . این همان ایامی است که والدین نگرانی زیادی دارند . کارآفرین دل نگرانی و اضطراب دارد و سوالهای فراوانی برای پاسخگویی پیش رو دارد که باید به همۀ آنها پاسخ بدهد . تحقیق و جمع آوری اطلاعات از مهمترین مولف های این فاز است و کارآفرین با این باور که " اطلاعات قدرت است "  مدام بدنبال کشف گوشه های  پنهان از کسب و کارش  است تا بتواند تصمیم درستی را اتخاذ نماید .

مرحله قبل از تاسیس کسب وکار

 

طراحی   -  تجهیز  - تاسیس

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید