شرکت مهارت آموزان کارآفرین

مشاوره و آموزش و پژوهش (مدیریت کسب وکار - نوآوری و توسعه -مهندسی ارزش - ارتقاء بهره وری - مطالعات بازار و امکان سنجی )

کرمانشاه-شهرک صنعتی بیستون -مرکزفناوری کسب وکار واحد 306

تلفکس : 2335097  0831

نوشته شده در تاريخ دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ توسط آموزشگاه کارآفرین جوان
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ توسط آموزشگاه کارآفرین جوان
بک لینک فا